Hungary, 3529 Miskolc Fényi Gyula tér 2-12

Az igazgató atya levele a szülőkhöz

Kedves Szülők!

Az országos kompetencia mérésekhez szülői háttérkérdőív tartozik. A Háttérkérdőív célja, hogy országosan és iskolai szinten egyaránt elemezni lehessen a tanulók szociokulturális hátterének és mért teljesítményének összefüggését. A különböző tanulói összetételű iskolák pedagógiai teljesítményét pusztán a teljesítményátlagok nem tükrözik megfelelően. A Háttérkérdőívek adataiból képzett, a tanulóközösség szociokulturális hátterét megjelenítő, ún. családiháttér-index segítségével viszont összehasonlíthatóvá válik az azonos vagy hasonló körülmények között élő diákokat oktató iskolák teljesítménye. 

A Háttérkérdőív a https://kerdoiv.tehetsegkapu.hu/ oldalon érhető el az alábbiak szerint:

  • 2023. május 23-tól június 6-ig – (május 28. vasárnap és június 4. vasárnap kivételével) – minden nap 8:00 – 22:00 óra között
  • 2023. június 7-től június 22-ig egész nap.
  • A kitöltésre június 22-ig van lehetőség. 

Kérjük a JEZSU-s szülőket, hogy június 16-ig töltsék ki a kérdőívet!

A fentiek azt is jelentik, hogy a jelzett időben valamennyi évfolyamon lehetőség van a kitöltésre a hivatal honlapján található Háttérkérdőív menüpontban részletezettek szerint.

A Háttérkérdőívet a szülőnek a tanulóval közösen ajánlott kitölteni.

A Háttérkérdőív kitöltése várhatóan legfeljebb 30 percet vesz igénybe. A kitöltéshez asztali számítógép, laptop, esetleg tablet javasolt. Telefon használata azért nem javasolt, mert bizonyos kijelző méretnél a válaszlehetőségek tördelése szétcsúszhat.

A tanulók iskolánkban az osztályfőnököktől holnap, május 26-án ismét megkapják a Háttérkérdőív kitöltéséhez szükséges Mérési azonosító kártyát, mely tartalmazza a Háttérkérdőív elérhetőségét és az indításához szükséges tanulói azonosítót. Az átvétel igazolását kérem 2023.05.31-ig hozzák visza a gyerekek, és adják le az osztályfőnöknek.  

Számítok szíves együttműködésükre, és köszönöm, hogy támogatják gyermekükért végzett iskolai munkánkat!

Miskolc, 2023. május 25.

Tisztelettel
P. Holczinger Ferenc SJ
igazgató    

 

  • Találatok: 1409