Atomenergia kutató öregdiák inspirálta a fizika csoportot

Január 8-án Imre Eszter öregdiákunk tartott inspiráló előadást a 12. évfolyamos fizika faktos csoportnak egyetemi tanulmányairól, TDK kutatásáról és tanulmányútjairól.
 
Imre Eszter 2023-ban érettségizett,  jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetem fizikus-mérnök hallgatója. Atomenergia témában kutat az egyetemen.
“Egy marsi kolónia energiaellátásának megtervezése” című Tudományos Diákköri Konferencia dolgozatát a Gépészmérnöki Kar által szervezett Összegyetemi fenntarthatósági szekció 3. hellyel, a Természettudományi Kar különdíjjal jutalmazta.
 
Kutatása során Eszter egy marsi kolónia energiafogyasztásával és ellátásával foglalkozott, témáját Prof. Dr. Aszódi Attila és Biró Bence vezették a BME Nukleáris Technikai Intézetnél. A téma egy extraterresztriális kolónia energiaellátásának megtervezésével egy olyan település energetikai rendszerét is demonstrálja, amely különleges körülmények között, elszigetelten van. Erre jelenthetnek megoldást a kis moduláris atomreaktorok (SMR-ek). Eszter kutatása során áttekintette egy marsi kolónia energetikáját, 3 lehetséges helyszínt javasolt a bolygó felszínén, ami optimális lehet kolonizáció szempontjából. Ezen túl kiszámolta olyan marsi berendezések hő- és villamosenergia-igényét, mint az oxigén és víz előállítása, gamma-sterilizáció, élelmiszer tárolás, fűtés és lakóhelyi világítás, meghatározta a kolóniában keletkező hulladék mennyiségét, illetve a lehetséges újrahasznosítási eljárások energiaigényét, valamint javaslatot tett a sóolvadékos kis moduláris atomreaktor alkalmazására. 
Ezzel a dolgozatával továbbjutott a következő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.
 
Másik kutatási területe a magfúzió, ebben a témában az Energiatudományi Kutatóközpont kutatócsoportjának munkájába kapcsolódott bele plazmafizikai diagnosztikai berendezés fejlesztésével kapcsolatban. 2023 nyarán lehetősége volt ellátogatni Franciaországba és Németországba az Energiaügyi Minisztérium támogatásával.
Az út célja az ITER és WEST fúziós reaktorok és a Max Planck Intézet Plazmafizikai Intézetének meglátogatása volt.
 
Látogatás az ITER, WEST és ASDEX Upgrade tokamakoknál:
A nyár folyamán egy, a fizika iránt elkötelezett, tehetséges diákokból álló csoportnak volt lehetősége az Energiaügyi Minisztérium támogatásával nemzetközi tanulmányúton részt venni. Iskolánkból Imre Eszter 2023-ban ballagott öregdiák vett részt az úton. Az út célja a fúziós plazmafizika területén való ismereteik elmélyítése volt, betekintést nyerni a magfúziós kutatások menetébe, és erre a szakmai kirándulás során maximálisan sor került. Sokakban erősítette meg a műszaki, illetve természettudományos pályaválasztást az út, illetve vannak, akik a későbbiekben nukleáris pályán tervezik a hazai tudományos életet szolgálni. A diákok jűliusban Münchenbe látogattak a Max Planck Intézetbe, ahol az ASDEX Upgrade fúziós reaktort látogatták meg a kutatóközponttal együtt.
 
Augusztusban Franciaországban járt a csoport, ahol a Nemzetközi Kísérleti Termonukleáris Reaktort és Cadarache nukleáris kutatóközpontját tekintették meg. Mivel az EUROfusion, Fusion for Energy és HUN-REN
Energiatudományi Kutatóközpont munkáján keresztül számos magyar mérnök és fizikus dolgozik a fúziós energiatermelés megvalósításán, a részben vagy teljesen magyar fejlesztésű rendszerekkel, például a pellet belövővel is megismerkedhettek a diákok. A JEZSU segítségével valósult meg ez a tanulmányút, amiért Eszter nagyon hálás.
  • Találatok: 792