Hungary, 3529 Miskolc Fényi Gyula tér 2-12

DOKUMENTUMOK

1. KÖZZÉTÉTELI LISTA

 1. Pedagógiai program
 2. Házirend
 3. Szervezeti és működési szabályzat
 4. A gimnázium és a kollégium nevelőtestülete
 5. A nevelő és oktató munkát segítők jegyzéke 
 6. Nyitvatartási rend
 7. Éves program és eseménynaptár  
 8. Kollégiumi szabadidős foglalkozások köre
 9. Az externátusi lehetőségek igénybevételének lehetőségei
 10. Hétvégi házi feladat, iskolai dolgozatok szabályai
 11. Az osztályok száma, tanulók száma az osztályokban
 12. Kollégiumi csoportok száma, a kollégisták száma a csoportokban
 13. Osztályozó és évközi vizsgák követelménye
 14. Felvételi tájékoztató 
 15. Térítési díjak és kedvezmények listája 
 16. Csengetési rend
 17. Szakkörök, mindennapos testedzés
 18. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
 19. A beiratkozásra meghatározott idő
 20. A fenntartó által engedélyezett osztályok száma
 21. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
 22. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapítása és ideje, a köznevelési alapfeladatokkal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje

2. Általános adatkezelési tájékoztató 

3. IFJÚSÁGVÉDELMI SZABÁLYZAT

 1. Gyermekvédelmi szabályzat - A Jezsuita Rend szabályzata rendtagok és munkatársak számára
 2. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda Szervezeti és Működési Szabáyzatának P5. sz Függeléke a Teljeskörű gyermek- és ifjúságvédelemért

 

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pedagógiai program Házirend Szervezeti és működési szabályzat A gimnázium és a kollégium nevelőtestülete A nevelő és oktató munkát segítők jegyzéke  Nyitvatartási rend Éves program és eseménynaptár   Kollégiumi szabadidős foglalkozások köre Az externátusi lehetőségek igénybevételének lehetőségei Hétvégi házi feladat, iskolai dolgozatok szabályai Az osztályok száma, tanulók száma az osztályokban Kollégiumi csoportok száma, a kollégisták száma a csoportokban Osztályozó és évközi vizsgák követelménye Felvételi tájékoztató  Térítési díjak és kedvezmények listája  Csengetési rend Szakkörök, mindennapos testedzés Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói A beiratkozásra meghatározott idő A fenntartó által engedélyezett osztályok száma A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapítása és ideje, a köznevelési alapfeladatokkal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda - Általános Adatkezelési Tájékoztató Tanulói adatkezelési tájékoztató JDSE adatlkezelési tájékoztatója Különös adatkezelési tájékoztató - DIGITÁLIS RÖGZÍTÉSŰ KÉPI MEGFIGYELŐÉS KÉPRÖGZÍTŐ VIDEORENDSZEREK Kollégiumi adatkezelési tájékoztató Rendszeres adattovábbítások Adatfeldolgozok és közös adatkezelők Szerződött partnerekhez köthető magánszemélyek adatainak kezelése A GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos intézkedések nyilvántartása IFJÚSÁGVÉDELMI SZABÁLYZAT Gyermekvédelmi szabályzat - A Jezsuita Rend szabályzata rendtagok és munkatársak számára A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda Szervezeti és Működési Szabáyzatának P5. sz Függeléke a Teljeskörű gyermek- és ifjúságvédelemért ETIKAI KÓDEX Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda - Etikai Kódex és Fegyelmi Szabályzat

 • Találatok: 2896