Hungary, 3529 Miskolc Fényi Gyula tér 2-12

Nagy örömmel és büszkeséggel jelentjük be, hogy intézményünk sikeresen elnyerte az Erasmus+ akkreditációt a 2023-2027-es időszakra.

Az Erasmus-akkreditáció odaítélése igazolja, hogy iskolánk magas színvonalú mobilitási tevékenységek megvalósítására fejlesztési tervet dolgozott ki. Ez a terv lehetővé teszi számunkra, hogy több tanéven keresztül tanár és tanulói mobilitásokat szervezzünk az Európai Unió országaiba, valamint a társult országokba. A nemzetközi kapcsolatok alkalmat adnak arra, hogy gazdagodjanak kulturális és szakmai tapasztalataink.

Terveink szerint évente átlagosan közel 120 tanulónak biztosíthatunk mobilitási lehetőséget.

Célkitűzéseink:

 1. Célkitűzés

  Pedagógus mentorháló, támogatócsoport kialakítása, felkészítése, nyomon követése, támogatása

  A megnövekedett létszám mellett az iskolapszichológus egyedül nem tud válaszolni a megnövekedett igényekre (tanulási nehézségek, beilleszkedési problémák, kommunikációs

  kihívások, pszichés problémák) . A pedagógusoknak felkészültebbé kell válniuk szociális és pszichés jellegű problémák idejében való felismerésére, a személyes megszólításra,

  kísérésre. A tanórákba be kell építeni relaxációs módokat, önismereti feladatokat. A SEL módszer, az önismereti, a mindfulness gyakorlatok elsajátítása komoly segítséget jelent. Cél,

  hogy az önként jelentkező pedagógusokból mentorcsoportot alakítsunk, akik képzéseken vesznek részt, jó gyakorlatot vesznek át nemzetközi szinten is job-shadowing során. Az

  elsajáított ismeretek segítségével kísérnek diákokat, átadnak módszertani ötlettárat kollégáknak, így csökken a veszélyben lévő diákok száma, kiegyensúlyozottabbak lesznek, nő a

  tanulás hatékonysága, csökkennek a fegylemi problémák, ráadásul a tanári kiégés is csökken a megküzdési stratégiák miatt.

 2.  Célkitűzés

  Interdiszciplináris projektszemléletű team tanítás (STEAM fókusz), a természettudományos tantárgyak népszerűsítése digitális eszköztárral

  A STEAM metodika elsajátítását segítendő nemzetközi Erasmus képzések, a részvételhez a pedagógusok nyelvi szintjét javítjuk belső nyelvtanfolyam segítségével. A szétszabdalt

  csak szaktárgyakra fókuszált tanítás csökkenti az eredményességet és gátolja az együttműködést, a STEAM lehetőséget ad a tantárgyak összekapcsolására, a tanári

  együttműködésre, a projektben való gondolkodásra.

  A tanárok közti együttműködés bizonyítottan gátolja a burn out kialakulását, a projekt tanítás, tanulás a diákok közti interakciót segíti, lehetővé teszi a kritikus gondolkodást, a

  holisztikus szemléletet, a tehetségek megszólítását. A természettudományok terén lemaradókat is segíti, mivel a művészetek bekapcsolásával a motiváció nő. Az IT pedagógiai célnak

  megfelelő alkalmazása segíti a pedagógust a hatékonyabb módszertanban, az önálló tanulási formák kialakításában, mely a tehetséggondozás egyik eszköze. A diák esetében

  csökkenti az Internet káros használatát, segíti a tudatos felhasználóvá válást.

 3. Célkitűzés

  A fenntartható iskola szemléletének kialakítása felelős kortárs diákcsoportok vezetésével pedagógus koordinálásával

  A felsőbb évfolyamokban önkéntes alapon pedagógus irányításával kialakított kortárs diákcsoportokat alakítunk ki, akik tanáraik vezetésével megismerkednek a fenntarthatóság

  elméleti és gyakorlati hátterével. A diákcsoportok felelősséget vállalnak a fenntarthatóság hétköznapi kivitelezéséért maguk között az iskolában. Pozitív normaként szolgálnak,

  közösséget hoznak létre. Évfolyamközi kötődések alakulnak ki, izoláció csökken. Felelősséget vállalnak, szociális kompetenciájuk erősödik azzal, hogy társaikat támogatják és vezetik

  az adott területen. Az elméleti és gyakorlati környezetvédelmi ismereteket össze tudják kapcsolni. A tanár mint koordinátor az autonóm, tanórán kívüli tanulási formákat tudja támogatni,

  ez számára is inspirációt jelent, kevesebb fegyelmezésre lesz szükség, így csökken a kiégés kockázata is. Végezetül globális célokat is szolgálunk, hisz csökken az étel és

  energiapazarlás és a szemetelés is.

Ebben a kategóriában nincsenek cikkek. Ha megjelennek ezen az oldalon az alkategóriák, akkor azok tartalmazhatnak cikkeket.