Hungary, 3529 Miskolc Fényi Gyula tér 2-12

Fides quaerens intellectum - A hit megértést követel

"A jezsuita oktatásnak el kell köteleznie magát arra, hogy szilárd hitoktatást és teológiai képzést nyújtson minden közösségi tag számára, és biztosítsa a katolikusok alapos katekétikai képzését. Nem minden, a jezsuita iskolával kapcsolatba kerülő személy katolikus, vagy nem is lesz az, de meghívást kapnak arra, hogy megértsék az iskola egyházi identitását, és részt vegyenek ebben az identitásban a számukra megfelelő mértékben.

Ahogy a jezsuita iskolák pedagógusai a jövő felé tekintenek, fontos, hogy megtanulják egyensúlyt teremteni az intézményi gyökerek partikularizmusa és a különböző hitbéli hagyományokból érkező hívők, valamint a nem hívők pluralizmusa között; ezek a iskolák párbeszédes légkört kell, hogy teremtsenek. Ebben az értelemben a jezsuita iskolák elkötelezettek a vallásközi párbeszéd iránt, mely felkészíti diákjainkat arra, hogy megértsék, és elfogadják a világ vallási sokszínűségét. (Élő hagyomány 171)

  • Találatok: 87