Image

KÜLDETÉSÜNK A MÁSOKÉRT ÉLŐ EMBER NEVELÉSE 

A Jezsuita Gimnáziumban az Evangéliumra építve és Loyolai Szent Ignác lelki hagyatékából merítve készítjük fel a ránk bízott fiatalokat a felnőtt életre azáltal, hogyJézus vezetjük őket, hogy megismerjék, szeressék és kövessék őt.Kihívás elé állítjuk őket, hogy kiváló tanulmányi eredményt érjenek elés felébredjen bennük az egész-életen át tartó tanulás vágya;Melettük állunk és bátorítjuk őket, hogy nyitottá váljanak a növekedésre, és így szellemileg felkészült, hívő emberekké váljanak, akik elkötelezettek a béke az igazságosság és a szeretet szolgálatára a helyi közösség, a nemzet és az emberiség nagy családja érdekében egyaránt.