- Kollégium

Mi vár rád a kollégiumban?

Xavéri Szent Ferenc Fiúkollégium és a Szent Erzsébet Lánykollégium a gimnázium szerves része. Az intézmény e két kollégiumban biztosít elhelyezést a távolabb lakó tanulók számára. 

Aki felvételt nyer hozzánk, az ismerkedési táborban tapasztalhatja meg először, hogy milyen kollégistának lenni. A tábor ideje alatt a gyerekek megismerhetik a kollégiumot, az iskolát és Miskolc városát is. Képet kaphatnak a kollégium szokásairól, rendjéről, megismerhetik leendő nevelőtanáraikat és egymást is. Már a táborban elkezdődik legfontosabb tevékenységünk, a közösségépítés.

A kollégium ugyanis nem egyszerűen szállást biztosít a tanulók számára. Sokkal több annál. A diákok itt megtanulhatják a közösségi együttélés legfontosabb normáit, szabályait, aminek kiemelkedő jelentősége van a szocializáció szempontjából. A másikra való odafigyelés, az empátia, az alkalmazkodás, egymás segítése olyan értékek, amelyek végigkísérik az embert egész életében, és mindez a kollégiumban kiválóan megtanulható. A megszabott napirend fegyelemre nevel, keretet biztosít a mindennapoknak.

Diákjaink 2, 3, 4, 5 ágyas szobákban alszanak, tanulószobákban tanulnak, szabad idejükben pedig a pihenőszobákban, teakonyhában, illetve az iskola kül- és beltéri sport- és szabadidős létesítményeiben  tartózkodhatnak. 

A kollégisták az iskolában töltött idő után a nevelőtanárok segítő felügyelete mellett elkészítik házi feladataikat, és felkészülnek a másnapi óráikra. A diákok különféle programokon vesznek részt, valamint  adott számukra a sportolás és a szabad játék lehetősége is. A nevelőtanárok foglalkozásokat, szakköröket szerveznek; lehetőség van tollaslabdázásra, asztaliteniszezésre, íjászatra, kosárlabdázásra, futballozásra, művészeti tevékenységekre, és a sütés-főzés rejtelmeinek elsajátítására is.

 

A kollégiumban hangsúlyt helyezünk a lelki élet fejlesztésére. Mindennapjainkat meghatározzák az esti imák, ésa hét kiemelkedő eseménye a szerda esti kollégiumi szentmise. A jezsuita atyák jelenlétének köszönhetően a tanulóknak lehetőségük van szentgyónásra, lelki beszélgetésre is, mely elősegítheti diákjaink lelki- és hitéletének elmélyülését. Az Isten-kapcsolat megerősödése hatalmas erő, mely támaszt nyújt számukra az életben.

 

A kollégium saját ünnepei közül a egjelentősebb a Xavéri Szent Ferenc-ünnepség, amelyet minden tanév decemberében rendezünk meg. Meghívjuk tanulóink szüleit, testvéreit, lelkipásztorait, valamint a gimnázium tanárait is. Diákjaink műsor keretében mutatják meg tehetségüket. A tanulók az egész ünnepség lebonyolításában tevékeny részt vállalnak, ők tervezik a meghívót, segítenek a pakolásban, és a szentmisén való szolgálatot is ők végzik. A közös vacsora és az azt követő kötetlen együttlét kiváló közösségi lehetőség egymás jobb megismerésére és a személyes kapcsolatok elmélyítésére.
Jelentős ünnepünk a kollégiumi ballagás, amikor elbúcsúztatjuk végzős kollégistáinkat.
A lánykollégium védőszentje, Szent Erzsébet ünnepéről is megemlékezünk minden évben egy rövid műsor és ünnepi vacsora keretében. A lánykollégiumban szokás a születésnapok és névnapok megünneplése is, ami szintén kiváló közösségépítő alkalom.

 

A tanítványainktól érkező visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy a JEZSU-ban kollégistának lenni jó. Összetartó közösség kialakítására törekszünk, és arra, hogy minden diákunk megkapja azt az egyéni törődést, amely elősegíti személyes fejlődését. A kollégium önállóságra, alkalmazkodásra nevel, amelynek a későbbiekben is nagy hasznát látják tanulóink. Az itt szerzett élmények, barátságok egy életen át elkísérik őket. Célunk, hogy a kollégisták olyan felnőtté váljanak, akik törekszenek a „magis”-ra, a többre, a jobbra, akik igényesek önmagukkal és a környezetükkel szemben, kiegyensúlyozottak, tisztában vannak saját gyengeségeikkel és erősségeikkel, s akik számára fontos, hogy nem csupán önmagukért, de másokért élő emberek is legyenek.

  • Találatok: 452