Hungary, 3529 Miskolc Fényi Gyula tér 2-12

Imádságaink

A JEZSU közösség legfontosabb imádságai a Katolikus egyház közös imái, és néhány olyan imádság, melyeket kimondottan Loyolai Szent Ignácnak köszönhetünk, mint az Examen, mellyel visszatekintünk a napunk eltelt részére és kegyelmet kérünk a nap további részeire, valamint a Suscipe, mellyel Isten szerető kezébe helyezzük egész önmagunkat.

 Az Apostoli Hitvallás
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban,
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt
és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ámen.

Az Úr imája (Miatyánk)
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved,
jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Suscipe - Loyolai Szent Ignác felajánló imája
Vedd Uram, és fogadd el teljes szabadságom,
emlékezetem, értelmem és egész akaratom,
mindenem amim van, és amivel rendelkezem.
Te adtad mindezt, Neked, Uram, most visszaadom.
Minden a Tiéd, rendelkezzél vele egészen akaratod szerint.
Add nekem szereteted és kegyelmed, ez elég nekem.

Tanítás előtti ima:
Cselekedeteinket, kérünk Urunk, sugallataiddal előzd meg, és kegyelmeddel kísérd, hogy
amit általad kezdtünk, segítségeddel végre is hajtsuk! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Záró ima (Doxológia):
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Fedezd fel Istent az életedben!
Loyolai Szent Ignác arra tanít bennünket, hogy életünk pozitív és negatív élményeiben találkozhatunk Istennel. Ez a reflexiós módszer képessé tesz bennünket a tudatos életre és szabadságra.

Isten jelen volt a mai napomban...
Mi volt a legjobb dolog, amit ma hallottam?
Mi volt a legjobb dolog, amit ma láttam?
Mi volt a legjobb dolog, ami ma velem történt?
Mi volt a legjobb dolog, amit ma valakinek tettem?
Mit tegyek, hogy tovább fejlődjek, és teljesebb életet éljek?
Köszönöm Istenem.

Gondolkozz Istennel!
Köszönöm Istenem, hogy...
Napomat megvizsgálva rájövök, hogy...
Segíts megértemen, hogy miért...
Legközelebb azt fogom tenni, hogy...
Maradj velem Jézusom, amikor én....
Miatyánk...
Dicsőség...

Examen, a szerető figyelem imája
Szent Ignác azt javasolja, hogy minden  nap kétszer, délben és este tekintsünk vissza a napunkra, és kérjük a kegyelmet, hogy Isten jelenlétében folytathassuk a nap további részét. „A Szent Ignác által kínált út arra irányul, hogy az ember rátaláljon a szabadságra: hogy tudjon szabadon azzá válni, akivé lennie kell; hogy szeressen, és elfogadja mások szeretetét; hogy jó döntéseket hozzon; s hogy megtapasztalja a teremtés szépségét és Isten szeretetének misztériumát.” (James Martin SJ)

Egyénileg végezhető Examen IDE KATTINTVA elérhető.

  • Találatok: 1820