Hungary, 3529 Miskolc Fényi Gyula tér 2-12

Iskolánk története

AZ ISKOLAALAPÍTÁS

Az Avas-déli oktatási-lelkipásztori misszió alapgondolata Seregély István egri érsek nevéhez fűződik. A kezdeményezés 1986-ban látott napvilágot, melynek célja egy integrált nagyvárosi, lakótelepi mintaprogram létrehozása volt az iskola és a templom egységére, azok szociális, kulturális és közösségfejlesztő programjaira építve. További célkitűzésként fogalmazódott meg, hogy a fiatalok és családjaik megszólítása, a közös munkába történő meghívása ennek keretén belül valósuljon meg. A tervezési szakaszban a rend-szerváltást követően a bencés rend már nem vett részt, helyette 1994-től, a gimnázium indulásától a Jezsuita Rend kapcsolódott be.

FŐBB MÉRFÖLDKÖVEK / STRATÉGIAI DÖNTÉSEK A 20 ÉV SORÁN

 I. szakasz – Bátor kezdés

1993-ban P. Nemesszeghy Ervin SJ provinciális stratégiai döntése alapján a jezsuita provincia vállalja az induló intézmény működtetését. 1994-től így négy jezsuita áll a plébánia és gimnázium szolgálatába. Az 1994–1999 közötti hősies, útkereső időszakát fémjelzi a két idősebb igazgató, P. Horváth Tibor SJ és P. Nemesszeghy Ervin SJ működése, amikor is – az Egri Főegyházmegye nagylelkű támogatásával – megtörténik az alapinfra-struktúra kiépítése és felmenő rendszerben a nyolc osztályos gimnázium alsó tagozatának kiépítése. Ebben az első szakaszban elsősorban a kollégiumi program bevezetése jelenik meg, mint az eredeti tervhez képest új, jezsuita program.

 II. szakasz: A szakmai reflexió és elmélyítés

Az 1998–2006 közötti időszakban megtörténik a szakmai reflexió és elmélyítés. Ennek fő feladata volt a szervezetépítés (a 8 évfolyamos gimnázium pedagógiai programjának kialakítása), egy kompetens és kezdeménye-ző tantestület felépítése és az intézmény bekapcsolása a tágabb (a hazai állami és egyházi, valamint a nemzetközi jezsuita) oktatási hálózatba.
1994–2002 között befejeződik az alapinfrastruktúra kiépítése. Ennek során az eredeti – várszerű – építészeti koncepció kissé módosul, és az épületegyüttes megnyílik, jobban követve az ignáci pedagógiai víziót. Az építkezés ezután is folytatódott, sőt máig tart, tudatosabban figyelembe véve a tervezett iskolafejlesztés adta helyi követelményeket. Ennek keretében az intézmény elkötelezte magát egy komplex megújuló energetikai rendszer kiépítése mellett, amit ebben a szellemben folytat tovább.
2002-ben végez az első nyolcosztályos évfolyam, ezzel a gimnázium tervezett alapstruktúrájának felépítése sikerrel befejeződött. Ez a siker, a világos misszió, továbbá a formálódó pedagógiai műhely és az erős fenntartói támogatás lehetővé tesz egy újabb elmélyítő-reflexiós időszakot. Ennek gyümölcseként szerkezeti bővülés ad választ az új kihívásokra: 2006-ban elindul a 4 évfolyamos gimnázium, amely a vidéki tehetséggondozás bázisa kíván lenni egy erős kollégiumi háttérre építve.
A 2002-től induló Szeretetszolgálat jelzi a – kezdetektől jelen lévő – társadalmi felelősségvállalás elmélyülését és intézményesülését. Ezzel párhuzamosan a gimnázium egyre erősebben vesz részt az Avas és a Város, sőt a tágabb régió életében szociális, kulturális és pedagógiai téren egyaránt. A megerősödő tantestületre épülő pedagógiai feladatvállalást fogja össze az Ignáci Pedagógia Műhely, amely ugyancsak ezekben az években kezdi el belső és külső képzéseit. A gimnázium diákjai és tanárai egyre erősebben kapcsolódnak be a nemzetközi jezsuita iskolahálózat adta intézményesülő cserekapcsolatokba.
A stabilitás és az organikus növekedés jellemzi a 2007–2010 közötti időszakot: jelentős pedagógia fejlesztésekre került sor a tantestületi képzések és a szakmai programok terén, ill. az infrastruktúra kiépítésében. Ebben a szakaszban véglegesül az intézményi Misszió, mint a további fejlesztés alapja. Ugyan-csak ennek keretében vállalja magára a jezsuita provincia az intézmény teljes fenntartási felelősségét is. Ezen belső építkezés időszakában P. Forrai Tamás SJ vezeti a gimnáziumot, P. Holczinger Ferenc SJ a kollégiumot.

 jezsutort1

III. szakasz: A növekedés

2010–2015 között a gimnázium növekedési szakaszban folytatja a meg-kezdett fejlesztéseket. Sikerrel befejezi a négyosztályos képzés kialakítását, újabb szakaszban folytatja a fenntarthatóságot segítő energetikai fejlesztést. Az avasi feladatvállalás terén 2010-től új szintre emelkedik a helyi közösségépítési feladatvállalás, aminek keretében megszületik a KÖZÖS-TÉR koncepciója és annak keretében egyidejűleg a városrészi programok bővítése és a multifunkcionális (sport, kultúra és ökológiai súlyponttal bíró) program, illetve az ezt befogadó építkezés tervezése. 2010-től P. Holczinger Ferenc SJ vezeti az intézményt.

 

Prof.Dr.Velkey László névadó méltatása a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium természettudományos laboratóriumának megszentelése kapcsán

1988-ban először kerültek be Magyarországon, párton kívüli képviselők a parlamentbe. Köztük volt Dr. Velkey László orvosprofesszor is, aki Dr. Seregély István egri érsekkel összefogva vetette fel az annak idején merész gondolatot, hogy Miskolc legnagyobb lakótelepén a Katolikus Egyháznak egy oktatási és lelkipásztori központot kell építenie.

A tabunak számító ötletet sikerült elfogadtatniuk a hatóságokkal.

A terv megvalósításához 1988-ban területet kaptak a városi tanácstól.

1989-ben történt a templom tervpályázatának meghirdetése, a kiírt pályázatot, az azóta Ybl-díjas Ferencz István és munkatársainak terve nyerte el. A földmunkák 1990 júniusában kezdődtek el. Az Avas-Déli Isteni Ige templomához és a hozzá tartozó római katolikus és görögkatolikus plébániához szervesen kapcsolódott az egyházi gimnázium felépítésének terve, a gimnázium terveit szintén Ferencz István építész készítette.

Prof.Dr.Velkey László alapgondolata az volt, hogy az Avason élő több mint harmincezer ember számára kulturális-oktatási-lelkipásztori misszióra van szükség, az Avason épült lakótelepen élők számára a sivár betontengerben az épülő templom és iskola együttese biztosíthatja a keresztény nevelés-oktatás és közösség létrejöttét. Seregély István érsek atya örömmel mondott ament a gondolatra, és együtt dolgoztak a terv megvalósításán.

Dr. Seregély István érsek atya felkérte a leendő gimnázium vezetésére a Magyarországra visszatelepült jezsuitákat. Római jóváhagyás után Dr. Nemesszeghy Ervin SJ elvállalta a rend nevében a feladatot és elkezdődött a munka előkészítése. 1992. szeptember 27-én a templom felszentelése napján történt az iskola alapkőletétele és megáldása. A magyar jezsuita provinciát Dr. Nemesszeghy Ervin SJ tartományfőnök képviselte.

  1. szeptember 27-én, szentelte fel az Avas-Déli Isteni Ige templomát Dr. Kada Lajos érsek, pápai nuncius, és megáldotta a gimnázium alapkövét. Az eltelt 25 év alatt a gimnázium új épületekkel bővült, új feladatokat lát el.

A templom és az iskola együttműködése a jezsuiták vezetésével az eltelt 25 év alatt mindvégig szoros volt, a plébániai és az gimnáziumi közösség erősödött, és folyamatosan ellátja missziós feladatát az avasi lakótelepen. Az új természettudományos laboratórium új lehetőséget és kihívást jelent, hogy magas színvonalú természettudományos oktatást biztosítson a diákoknak, és fejlessze a gyakorlati készségeiket.

Velkey László professzor alapgondolatának megvalósulásához járul hozzá az új épületrész, a komplex természettudományos laboratórium, amely az ő nevét fogja viselni, emlékeztetve arra, hogy ma is példaértékű üzenete van a civilek és az egyháziak összefogása tekintetében.

a title="Iskolánk névadója, Fényi Gyula SJ. csillagász" hre"><im" src" alt"></a"
 

Fényi Gyula kalocsai csillagászati távcsöve díszíti iskolánk bejáratát. A tudós jezsuita szerzetesről, a Kalocsai Jezsuita Gimnázium obszervatóriumának csillagászáról és tanáráról sokan tudnak, akik a csillagokat ismerik. Nevét a Holdon egy kráter őrzi... "Alig akadt a világon olyan csillagászati kézikönyv, mely ne hivatkozott volna Fényi Gyulára. Rajzai még az angol középiskolai tankönyvekbe is belekerültek... " Iskolánk névadójáról, korát messze megelőző tudományos munkásságáról, és világhírű kutatásairól bővebben IDE KATTINTVA olvashatunk Mentusz Károly1995-ben íródott cikkében. Itt pedig Hannák Judit áttekintő tanulmányát olvashatjuk a napkitörésekről, melynek Fényi Gyula korát megelőző, világhírű megfigyelője volt. A hold magyarokról elnevezett krátereiről, köztük a Fényi kráterről ITT szerezhetünk még több információt.

  • Találatok: 2146